Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Jablonové má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na https://www.jablonove.sk

Identifikácia správcu obsahu

Názov subjektu:
Obec Jablonové
Adresa: Jablonové 92,  013 52 Jablonové
IČO: 00321338
E-mail: jablonove@jablonove.sk
Tel: +421 41 557 00 06
Zodpovedná osoba: Ladislav Čička, starosta obce

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z následovných dôvodov.

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Niektoré netextové obsahy (obrázky) nemajú zadefinovaný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritéria optického rozoznávania znakov (OCR) a nie sú otagované. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Video záznamy nemajú implementované titulky ani alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
  • Zverejnené tabuľky a zoznamy nepoužívajú HTML značky. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré texty sú zvýraznené pridaním medzier medzi písmenami a používateľ využívajúci asistenčnú technológiu môže mať problém porozumieť danému textu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Niektoré dokumenty vo formáte PDF porušujú farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré informácie sú prezentované iba pomocou textu vo forme obrázku a nemajú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov)]
  • Pri nastavení šírky zobrazovania na 320 CSS pixelov dochádza k posúvaniu obsahu v dvoch smeroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Hover jednotlivých grafických prvkov a niektoré obrázky spôsobujú porušenie farebného kontrastu. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Niektoré grafické prvky sa pohybujú a nedajú sa zastaviť. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.7.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.7.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk