Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

História súťaží

Táto história sa začala písať v našej organizácii v roku 1953, keď sa partia mladých nadšencov odvážila merať si svoje sily v hasičskom športe. Jedna zo súťaží sa konala aj u nás na Pažitiach povyše kameňolomu.

V šesťdesiatych rokoch sme sa súťaží zúčastňovali len sporadicky, aktivita členov nášho zboru sa skôr zameriavala na okrskové taktické cvičenia, na ktorých si družstvá porovnávali svoju akcieschopnosť so zbormi z okolitých obcí.

V polovici 70-tych rokov sa výraznejšie začíname zapájať do súťaží v rámci okresu Žilina.

Mladí členovia zboru vytvárajú novésúťažné družstvo, ktoré v roku 1977 získava v Rašove 3. výkonnostnú triedu a v roku 1978 v Petroviciach 1. výkonnostnú triedu.

V roku 1980 Marian Koštek a Vladimír Bučo získavajú tretiu výkonnostnú triedu v kategórii jednotlivcov na okresnom kole v Bytči.

Rok 1984 bol prelomový. Začala sa rozbiehať práca s mládežou. Zakladáme družstvodorastencov, žiakov a žiačok. Družstvá sa ihneď po zapojení do súťaží začali umiestňovať na popredných  miestach v súťažiach okresu Žilina.

Dorastencisa na okresnom kole v roku 1984 v Trnovom umiestnili na druhom mieste, v roku

1985 v Súľove na štvrtom mieste, v roku 1986 v Bytčici na treťom mieste, na pohárovej súťaži o Zlatú prilbu zakladateľa hasičského zboruv Bytčiv roku 1984 obsadili druhé miesto, v roku 1985 tretie miesto a v roku 1986prvé miesto.

V roku 1986 v žiackej súťaži v kategórii jednotlivcov Marian Čička obsadil prvé miesto.

Naši žiaci obsadili v roku 1989 na okresnom kole v Rosine 8. miesto pod vedením Milana Košteka.

V roku 1990 sme do súťaží zapojili až 4 žiacke družstvá, ktoré na obvodnom kole  v Bytči obsadili prvé štyri miesta.

V 90-tych rokoch sme sa začali pravidelne zúčastňovať okrem PPPD aj pohárových súťaží v okolí v kategórii muži. Družstvo mužov začalo pravidelnejšie trénovať, čo sa odrazilo aj na výsledkoch. Napr. prvé miesta sme obsadili: pohárová súťaž o Putovný pohár starostu obce Predmier v roku 1995, v roku 1996 na obvodovom kole v Hričovskom Podhradí, na okresnom kole v Bytči v roku 1997.

Spolu s mužmi sa niektorých súťaží zúčastňovalo aj družstvo dorastencov. Zvíťazili na obvodom kole v Hričovskom Podhradí a taktiež aj na okresnom kole v Bytči v roku 1997. Na súťaži o Pohár starostu v Hradnej skončili v roku 1996 na druhom mieste. Druhé miesto obsadili aj na okrskovej  súťaži v Maršovej-Rašove v roku 1997.

V poslednej dekáde 90-tych rokov sme začali poľavovať v práci s mládežou, družstvám žiakov a žiačok sa nemal kto venovať a nakoniec ich družstvá zanikli.

V roku 1995 sme zorganizovali okrskovú súťaž na ihrisku Pod Stráňou a v roku  1999 sa okrsková súťaž konala priamov uliciach našej obce. Obľúbenápivná štafetamusela byť na každej okrskovej súťaži.

V roku 1999 sme museli zmeniť pohľad na prípravu našich družstiev, o čom nás presvedčilo účinkovanie družstvamužov na krajskom kole PPPD v Liptovskom Mikuláši, kde skončilo na poslednom mieste. Účasť na takejto súťaži považujeme aj napriek umiestneniu za veľký úspech. Táto súťaž bola pre nás ponaučením a od základov sme zmenili systém trénovania.

V roku 2000 sa prvýkrát družstvo žien zúčastnilo na súťažiach. Na okresnom kole v Hlbokom nad Váhom na svojej prvej súťaži zvíťazili. Víťazstvo na okresnom kole PPPD zopakovali ešte v rokoch 2001 v Jablonovom, 2003 v Hliníku nad Váhom a 2005 taktiež v Hliníku na Váhom. Okrem žien na súťaži v roku 2005 v Hliníku nad Váhom zvíťazilo aj družstvo mužov a dorastencov, všetky družstvá postúpili na krajské kolo PPPD do Mošoviec.

V roku 2001 nakrajskom kole PPPD v Turzovkenaše ženy zvíťazili a postúpili nanárodné kolo, kde skončili na8. mieste.

V roku 2003na krajskom kole PPPDv Turanoch obsadili 3. miesto a v roku 2005 na krajskom kole v Mošovciach 4. miesto.

V úspešnosti za ženami nezaostávali ani našimuži, ktorí od roku 2001 do roku 2007 nepretržite víťazili na okresných kolách PPPD.

Na krajskom kole v roku 2001 obsadili piate miesto, v roku 2003 siedme miesto, v roku 2005 druhé miesto a v roku 2007 šiestemiesto v Kysuckom Novom Meste.

Dorastenci sa prebojovali na krajské kolo PPPD do už spomínaných Mošoviec, kde skončili na 4. mieste.

V roku 2001 sme prvýkrát v spoluprácis obecným úradomzorganizovali veľkú súťaž -okresné kolo PPPD. Ako vidno z výsledkov, na športovom poli sme boli úspešní a aj ohlasy súťažiacich a divákov boli pozitívne.

Od roku 2002 sa naše družstvá sporadicky zúčastňujú aj súťaží mimo okresu Bytča napr. v Ďurčinej a v Turzovke a od roku 2004 sa účasť na takýchto súťažiach už stáva pravidelnou.

Zúčastnili sme sa súťaží v Plevníku, v Korni, v Podvysokej, v Dohňanoch, v Kvašove, ale začíname ajs výjazdmi na Moravunapr. do Karolínky, do Brumova a do Velkých Karlovíc – Tísňav.

V roku 2006 sme organizovali prvý ročník súťaže o Putovnú skalu DHZ Jablonové. Zúčastnilo sa 21 družstiev. Prekvapením na súťaži bola účasť dvoch družstiev z metropoly Šariša z Prešova.

Súťaž o Putovnú skalu DHZ Jablonové bola zaradená do Severoslovenskej hasičskej ligy od spustenia ligy v roku 2007.

Po niekoľkoročnej odmlke sme v roku 2006 obnovili prácu s mládežou a založili družstvožiakov a v roku 2010 aj družstvo žiačok. Na okresnom kole hry Plameň v roku2006sme obsadili piate miesto, v roku 2007 druhé miesto, v roku 2008 šieste miesto, v roku 2009 piate a v roku 2010 štvrté miesto žiaci a žiačky šieste miesto. Zúčastňujeme sa pravidelne detskej pohárovej súťaže v Predmieri.

S pravidelnou účasťou na pohárových súťažiach sa dostavili aj medailové ocenenia. Napr.: ženy v roku 2001 na pohárovej súťaži v Predmieri zvíťazili, v Hlbokom nad Váhom skončili na druhom mieste, v roku 2002 v Hliníku nad Váhom zvíťazili, v roku 2004 v Turzovke skončili na treťom mieste a v roku 2005 v Korni na druhom mieste. Muži: prvé miesto v roku 2001 v Hlbokom nad Váhom a v Ďurčinej tretie miesto, v roku 2005 v Hlbokom nad Váhom tretie miesto a v roku 2006 vo Velkých Karlovicích – Tíšňavách tretie miesto.

V roku 2008 sa do súťaží začína zapájať nové družstvo dorastencov a dorasteniek, ktorí nás reprezentujú na pohárových súťažiach v kategóriách  muži a ženy. V roku 2008 ženy obsadili druhé miesto na súťaži v Čiernom a muži štvrté miesto v Kamennej Porube, v roku 2009 ženy druhé miesto v Kamennej Porube, v roku 2010 v Trnovom prvé miesto, v Horovciach druhé miesto, v Liptovskej Teplej druhé miesto, v Stupnom prvé miesto a muži vo Velkých Karlovicích - Tísňavách prvé a druhé miesto.

Vo svojich kategóriách na okresných kolách PPPD dosiahli nasledovné výsledky:

2008: dorastenky  tretie miesto, dorastenci súťaž nedokončili,
2009: dorastenky aj dorastenci druhé miesto,
2010: dorastenky aj dorastenky prvé miesto. Dorastenci tu dosiahli najlepší čas zo všetkých súťažných kategórií .

Na súťažiach nás reprezentovali aj rozhodcovia Peter Bučo, Peter Krajči a Marian Adamec, ktorý je v súčasnosti jediným aktívnym rozhodcom.

Do súťaží jednotlivcov na okresných kolách PPPD sa zapájali aj členovia našich súťažných družstiev, najvýraznejší výsledok dosiahol Jozef Hanulík v roku 2009, keď získal prvú výkonnostnú triedu.