Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Demografia

K 1.1.2018 mala naša obec 904 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 739 z toho 379 mužov a 360 žien.
 • Detí do 14 rokov je 133 z toho 57 dievčat a 76 chlapcov. 
 • Mládež od 15 do 17 rokov je 32 z toho 12 dievčat a 20 chlapcov.
 • V roku 2017 sa narodilo 11 detí z toho 6 dievčat a 5 chlapcov.
 • Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 16 obyvateľov z toho 13 dospelých a 3 deti.
 • Z obce sa odhlásili 3 obyvatelia z toho 1 dospelý a 2 deti. 7 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové.
 • Zomrelo 8 obyvateľov z toho 3 ženy a 5 mužov.
 • Sobáše v roku 2017: 12

K 1.1.2017 mala naša obec 888 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 714 z toho 367 mužov a 347 žien
 • Detí do 14 rokov 135 z toho 59 dievčat a 76 chlapcov
 • Mládež od 15 do 17 rokov je 39 z toho 11 dievčat a 28 chlapcov
 • V roku 2016 sa narodilo 9 detí, zomrelo 7 obyvateľov, prihlásených na trvalý pobyt 7 a odhlásených 9 obyvateľov obce

K 1.1.2016 mala naša obec 884 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 714 z toho 367 mužov a 347 žien.
 • Deti do 14 rokov je 139 z toho 59 dievčat a 80 chlapcov.
 • Mládež od 15 do 17 rokov je 31 z toho 12 dievčat a 19 chlapcov.
 • V roku 2015 sa narodilo 6 detí, zomrelo 12 obyvateľov, prihlásených na trvalý pobyt 14 a odhlásených 8 obyvateľov.

K 1.1.2015 mala naša obec 884 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 711 z toho 363 mužov a 348 žien.
 • Detí do 14 rokov je 133 z toho 54 dievčat a 79 chlapcov.
 • Mládež od 15 do 17 rokov je 39 z toho 15 dievčat a 24 chlapcov.
 • V roku 2014 sa narodilo 9 detí, zomrelo 6 obyvateľov, prihlásených na trvalý pobyt 9 a odhlásených 7 obyvateľov.

K 1.1.2014 mala naša obec 879 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 698 z toho 332 mužov a 346 žien.
 • Detí do 15 rokov je 142 z toho 57 dievčat a 85 chlapcov.
 • Mládež od 15 do 18 rokov je 39 z toho 17 dievčat a 22 chlapcov.
 • V roku 2013 sa narodilo 8 detí, zomrelo 8  občanov, prihlásených na trvalý pobyt 22 a odhlásených 5 obyvateľov.

K 1.1.2013 mala naša obec 862 obyvateľov.

 • Dospelých nad 18 rokov je 683 z toho 347 mužov a 336 žien.
 • Detí do 15 rokov je 151 z toho 60 dievčat a 91 chlapcov.
 • Mládež od 15 do 18 rokov je 57 z toho 26 dievčat a 31 chlapcov.
 • V roku 2012 sa narodilo 8 detí, zomrelo 13 občanov, prihlásených na trvalý pobyt 7 a odhlásených 5 obyvateľov.

K 1.1.2012 mala naša obec 866 obyvateľov.

 • Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 681 z toho 350 mužov a 331 žien.
 • Detí do 15 rokov je 155 z toho 61 dievčat a 94 chlapcov.
 • Mládež od 15 do 18 rokov je 64 z toho 32 dievčat a 32 chlapcov.

K 1.1.2011 má naša obec 859 obyvateľov.

 • Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 666 z toho 323 žien a 343 mužov
 • Detí do 15 rokov je 158 z toho 66 dievčat a 92 chlapcov
 • Mládež od 15 do 18 rokov je 58 z toho 29 dievčat a 29 chlapcov

K 1.1.2010 mala naša obec 861 obyvateľov.

 • V roku 2010 sa narodilo: 7 detí z toho 3 dievčatá a 4 chlapci
 • Zomrelo 14 obyvateľov z toho 8 žien a 6 mužov
 • Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 12 obyvateľov z toho 6 dospelých a 6 detí
 • Z obce sa odhlásilo 8 obyvateľov z toho 4 dospelý a 4 deti
 • Sobáše v roku 2010: 4