Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Podmienky pre použitie

Obec Jablonové je prevádzkovateľom internetových stránok:  https://www.jablonove.sk

Na týchto internetových stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený v pravom hornom rohu každého publikovaného článku pod značkou „i“, kde je uvedené jeho meno a dátum prvého publikovania.

Využitie informácií na týchto internetových stránkach pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných internetových stránkach, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

V prípade, že niektorá dotknutá osoba nesúhlasí s uverejnením svojej fotografie, môže požiadať správcu o odstránenie obrazového záznamu z webovej stránky. 

Stránky obsahujú odkazy aj na internetové domény tretích strán. Za obsah týchto na týchto internetových doménach prevádzkovateľ internetových stránok obce Lietava nenesie žiadnu zodpovednosť.

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.