Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

História TJ Jablonové

História telovýchovnej jednoty

História športu v našej obci sa datuje od 50-tych rokov 20. storočia. Ako všade na dedinách i tu mládež túžila mať futbalové ihrisko. Keďže ho v tom čase ešte nebolo, chlapci využívali na futbal každú ako tak rovnú plochu na pasienkoch pri pasení dobytku.

Niekoľko nadšencov sa s veľkým úsilím pokúsilo vybudovať prvé opravdivé ihrisko „Na kamení“, kde je teraz ovocná záhrada Štefana Čičku. Ručne vyklčovali kríky na ploche 0,5 ha, zaviezli jarky zeminou, aby bola plocha ako tak schopná na hru. Tu sa hrával futbal každú nedeľu od obeda do večera s prvou skutočnou loptou, ktorú ušil František Baláž.

Lepšie podmienky pre futbal nastali po odkúpení pozemku pre stavbu terajšej školy. Hrávalo sa tu v rokoch 1950-1974. Hoci pozemok nebol rozmermi vyhovujúci pre organizovaný futbal, i tak vyrástlo na ňom veľa dobrých futbalistov.

Sen našej mládeže mať vlastnú telovýchovnú jednotu a futbalové ihrisko sa začal plniť po roku 1968, keď do našej obce zavítali na besedu slávni hokejoví reprezentanti Jozef Golonka a Vladimír Dzurila s redaktorom Roľníckych novín Štefanom Rácom. Na tejto besede sa naša mládež domáhala ich pomoci pri uvoľnení pozemku pre ihrisko. Túto požiadavku v rozsiahlom článku uverejnili Roľnícke noviny dňa 8. 5. 1968. To bola inšpirácia pre vtedajší MNV na čele s predsedom Štefanom Rosom a JRD s predsedom Jozefom Kvašňovským aby hľadali vhodnú plochu pre ihrisko. Súčasnéihrisko Pod Stráňou sa teda za výdatnej pomoci JRD stavalo v rokoch 1971-1972 pod vedenímprvého výboru TJ.Na čele výboru bol zvolený predseda Vladimír Koštek, ktorý bol výraznou osobnosťou nielen pri budovaní ihriska ale aj pri rozvoji a napredovaní futbalu v Jablonovom. Členovia výboru boli v tom čase Ján Galo, Anton Bučo, Kornel Baláž, Pavol Čička, Ignác Krajči, Jozef Galomič, Pavol Krajči, Anton Rosa, Hrehor Čička, Jozef Hanulík.

TJ bolaoficiálnezaložená dňa 2.9.1971

TJ prihlásila futbalové mužstvo do súťaže v ročníku 1972. Prvý majstrovský futbalový zápas sme odohrali13. 8. 1972u nášho najbližšieho suseda v Súľove s výsledkom 1:1. Historický prvý majstrovský gól dal za nás Michal Štefúň.
Prvý majstrovský futbalový zápas na ihrisku „Pod stráňou“ sa odohral dňa24.9.1972proti TJ Kamenná Poruba s výsledkom 2:0.

Nadšenie pre futbal v obci bolo veľké.Futbalisti po prihlásení do súťaže v priebehu 3 rokov postúpili do najvyššej okresnej súťaže - majstrovstiev okresu, kde s úspechom bojovali 6 rokov (1975-1981). Rozhodujúci a víťazní zápas o postup v Kotešovej sledovalo viac ako 500 divákov. Najlepším strelcom v tomto období bolJán Bučo, ktorý strelil 118 gólov v 188 zápasoch.

V týchto rokoch bola v TJ i silná mládežnícka základňa. Dorastenci hrali viac rokov majstrovstvo okresu. Družstvo žiakov svojimi výkonmi dokázalo prilákať v nedeľu doobeda i 100 fanúšikov.

Po roku 1981, kedy  TJ vypadla z 2. triedy nastal v našom futbale útlm, v 90-tych rokoch sa dokonca futbal 2 roky v obci nehral vôbec.  Oživenie futbalu nastalo až v roku 2001, kedy  vedenie TJ prevzali mladí funkcionári.

V januári 2003 bol na výročnej členskej schôdzi  zvolenýnový výbor.

Počas roku 2005 sme zorganizovali viacero brigád, ktorých cieľom bolo zlepšenie športovej činnosti na ihrisku Pod stráňou. V dvoch etapách sme vybudovali zachytávacie sieteza bránami, postavili smekryté lavičkypre náhradníkov a počas jesene spolu s DHZ Jablonové prístrešok, ktorý slúži počas rôznych akcií.

V roku 2006 sme spolu s DHZ Jablonové pokračovali v prácach na športovom areáli Pod stráňou, kde sme počas 3 mesiacov vybudovalinový prístupový most, na ktorom sa odpracovalo viac ako 1000 brigádnických hodín.

V júni 2008, na mimoriadnej členskej schôdzi, začalvýbor pracovať v pozmenenom zložení a na jeseň sme sa pustili zemnými prácami do ďalšej akcie na ihrisku –výstavby tribúny, takisto sa nám podarilo zakúpiť nový trávny traktor na kosenie ihriska, ktorý bol plne hradený z rozpočtu obce.

Počas jarných a letných mesiacov roku 2009 sme pokračovali na výstavbe tribúny a tosamotnou montážou a na súťaži o Putovnú skalu DHZ 1. augusta bola tribúna sprístupnená verejnosti. Na výstavbe tribúny sa opäť odpracovalo takmer 1000 brigádnických hodín.

Počas mesiacov jún až august roku 2010 sme spolu s DHZ a Stolnotenisovým oddielom boli nápomocní obecnému úradu pri budovaní  elektrickej a vodovodnej prípojky ku športovému areálu Pod stráňou a pri oplotení cintorína.