Stolnotenisový oddiel Jablonové

Stolnotenisový oddiel Jablonové bol založený v decembri 2007. S aktívnou činnosťou začal  v ročníku 2008/2009, keď sa prihlásil do 7. ligy v žilinskom kraji.

Výbor oddielu:  
  Peter Hrabovský - predseda
  Peter Bučo - člen
  Marián Galomič - člen
  Milan Ptáček - člen

výsledky oddielu