Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy:
Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy / dodatku Zo dňa
T+T, a.s. Preprava a zneškodňovanie odpadu                     03.01.2011
Telovýchovná jednota Poskytnutie finančnej dotácie 28.02.2011
Dobrovoľný hasičský zbor                  Poskytnutie finančnej dotácie 28.02.2011
Stolnotenisový oddiel Poskytnutie finančnej dotácie 28.02.2011
ASEKOL SK, a.s. Výpožička zbernej nádoby 28.02.2011
KUBO Jakub Praženica Výrub stromov na cintoríne 16.03.2011
Ing.Matúš Smatana - GKS Zmluva o dielo 06.05.2011
Krško Vincent Oprava miestnych komunikácii 25.05.2011
Ivan Krajči Predaj pozemku par. č. 519/1 08.07.2011
Pavol Čička Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  10.10.2011
Peter Hanulík Predaj pozemku par. č. 60 10.10.2011
Katastrálny úrad v Žiline Dodatok č.2 k zmluve č.90/2010 19.12.2012
Mestská polícia Bytča Zmluva o spolupráci 12.01.2012
Stolnotenisový oddiel Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 20.02.2012
Dobrovoľný hasičský zbor Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 21.02.2012
Enduroteam Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 21.02.2012
TJ Jablonové Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 21.02.2012
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline Zmluva o výpožičke 23.03.2012
Augustín Bobrík Zmluva o nájme nehnuteľnosti 24.04.2012
Pavol Čička Predaj pozemku par. č.168/60 24.05.2012
Cestné stavby Žilina Darovacia zmluva 03.05.2012
 T-Com Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb 04.06.2012
Helena Butková Zmluva o nájme 30.06.2012
Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 24.07.2012
Ing. Pavol Kubo Príkazná zmluva 10.08.2012
Ivan Galo Zmluva o nájme 27.08.2012
Peter Pradeniak Zmluva o dielo - vybudovanie VO na ul. Pod Lánmi 18.09.2012
Katarína Krajčiová Predaj pozemku par.č 528/13 25.09.2012
Cirkevné centrum voľ. času Zmluva o výpožičke 25.09.2012
VÚB Založenie účtu na monografiu 30.10.2012
Pavol Halanda Licencia na digit. arch. systém hrob. miest 16.11.2012
Mesto Bytča Zmluva o spolupráci 05.12.2012
 Anton Baláž Zmluva o vykonaní zimnej údržby 30.12.2012
 SEVAK Zmluva o postúpení investičných práv a pov. 24.01.2013
Stolnotenisový oddiel Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 25.02.2013
Telovýchovná jednota Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 25.03.2013
Dobrovolný hasičský zbor Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 25.03.2013
ENDURO team Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 25.03.2013
Viera Bryndziarová-Bryndziar Elektro Zmluva o vykonaní spät. odberu elektrozariadení 27.03.2013
Vladimír Pradeniak ELEKTROSLUÅŽBA Zmluva o dielo - Modernizácia VO 06.05.2013
Správa katastra Žilina Zmluva o poskytovaní údajov 20.05.2013
Ing.Mária Weberová INTERSYSTEM Zmluva o dielo - Detské ihrisko 10.06.2013
Kameňolomy CS, s.r.o. Dodatok č. 1 k darovacej zmluve 17.06.2013
Ministerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie - monografia 24.06.2013
Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 18.07.2013
Divadelný súbor Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014  03.01.2014
Stolnotenisový oddiel Zmluva o poskytnutní dotácie na rok 2014 17.01.2014
Anton Smolka KOVOSA Zmluva o dielo - prístrešok na budove OcÚ 10.03.2014
Ing. Viliam ROJKO - ROKA DDT Zmluva o dielo - video domáce telefóny pre 10 b.j. 21.03.2014
Mesto Bytča Dohoda o spolupráci 01.04.2014
DHZ Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 30.05.2014
Enduro team Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 04.06.2014
GET group, s r.o. Nájomná zmluva 17.06.2014
PFH s.r.o. Zmluva o dielo- výmena okien na MŠ 08.07.2014
VÚC Žilina Zmluva o poskytnutí dotácie 18.07.2014
T+T Dodatok k zmluve 11.08.2014
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda - aktivačná činnosť 21.08.2014
Telovýchovná jednota Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 24.09.2014
Technik Servis Zmluva o dodávke kancelárskeho materiálu 28.11.2014
Eva Gežová Univerzál Zmluva o dodávke tovaru 28.11.2014
Miloš Pitlík TRANS Zmluva o vykonaní zimnej údržby 28.11.2014
Peter Pradeniak Zmluva o vzájomnej spolupráci 30.11.2014
Tomáš Čička, Peter Babic Zmluva na zriadenie a prevádzkovanie TKR 22.12.2014
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dodatok č. 1/2014 16.01.2015
Ochotnícky divadelný súbor Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 16.01.2015
Spoločný stavebný úrad Bytčiansko Dohoda medzi stavebnými úradmi Bytčiansko 15.02.2015
Spoločný stavebný úrad Dohoda medzi stavebnými úradmi 15.02.2015
INGSTAV Žilina Mandátna zmluva 01.03.2015
VÚC Žilina Zmluva o poskytnutí dotácie 24.03.2015
BROS Computing Zmluva o odbornej a technol. pomoci 13.04.2015
TJ Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 30.04.2015
DHZ Jablonové Zmluva poskytnutí dotácie na rok 2015 30.04.2015
CEMEX Aggregates Slovakia Zmluva o šírení reklamy 19.05.2015
Enduro team Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 03.06.2015
CEMEX Aggregates Slovakia Zmluva o nájme 03.06.2015
Ultima Ratio, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 23.06.2015
Ministerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 25.06.2015
RIPLAST s.r.o. Zmluva o dielo - dvere KD 28.09.2015
RIPLAST s.r.o. Zmluva o dielo - budova pre šport 28.09.2015
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 09.10.2015
Ultima Ratio, s.r.o. Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb 29.10.2015
SEVAK Dodávka pitnej vody z VV 29.10.2015
JLM CONSULTING Zmluva o poskytovaní porad. služieb 18.11.2015
LEGAL POINT s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb 01.12.2015
DAQE Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo 07.12.2015
Visions Consulting, s.r.o. Mandátna zmluva 15.12.2015
INGSTAV Žilina Mandátna zmluva o poskytovní služieb 01.01.2016
VIKO spol. s .r.o. Zmluva o dielo 13.01.2016
INGSTAV Žilina Zmluva o dielo 27.01.2016
Divadelný súbor Jablonové Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 16.02.2016
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 22.02.2016
Viessmann, s.r.o. Servisná zmluva 03.03.2016
SLOVGRAM Zmluva v zmysle autorského zákona 29.03.2016
MiPe-Plast Zmluva o dielo 31.03.2016
Telovýchovná jednota Jablonové Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 31.03.2016
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 05.04.2016
VÚC Žilina Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2016
Enduro team Jablonové Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 30.05.2016
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 16.06.2016
Natur-Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov 20.06.2016
VV, s.r.o. Zmluva o vykonaní mobilného výkupu papiera 02.08.2016
DCOM Zmluva o pripojení k informačnému systému  21.10.2016
HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o. Nájomná zmluva 24.10,2016
INGSTAV Žilina Mandátna zmluva o poskytovaní služieb 20.12.2016
Ing. Peter Babic Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo 02.01.2017
Divadelný súbor Jablonové Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce  v roku 2017 04.01.2017

 


Objednávky vystavené v roku 2015, v roku 2016


FAKTÚRY za rok 2016


FAKTÚRY za rok 2015:

Por.č. Dodávateľ Suma Por.č. Dodávateľ suma
1 Pavol Halanda 70,00 2 Edenred Slovakia 681,82
3 Samnet 32,86 4 KEO 13,50
5 SSE 113,00 6 SSE 28,00
7 SSE 933,00 8 SSE      1 567,00
9 SSE 47,00 10 SSE 149,00
11 Miroslava Angyalová 234,53 12 SPP 493,00
13 KEO 13,50 14 Miroslava Angyalová                             28,80
15 KEO 13,50 16 ZORVC Martin 25,30
17 SPP 478,00 18 Orange Slovensko 61,87
19 Orange Slovensko 8,00 20 PD Predmier 51,72
21 Ing. Stanislav Krajči       1 000,00 22 Kooperativa 89,62
23 Komunálna poisťovňa 249,35 24 T+T 59,64
25 Slovak Telecom 29,40 26 Kooperativa 33,59
27 Centr.nezisk.spoločnosť          149,00 28 RÚVZ 14,00
29 WebHouse 14,75 30 T+T 891,02
31 SPP 451,00 32 Orange Slovensko 0,12
33 Orange Slovensko 61,00 34 SOZA 20,40
35 Slovak Telecom 29,72 36 SSE 28,00
37 KEO 13,50 38 T+T 892,10
39          Viera Bryndziarová             500,00 40 Edenred Slovakia                         670,90
41  SEVAK  158,80 42  SLOVGRAM  33,50
43 Peter Pradeniak   254,64 44 Miloš Pitlík TRANS   1 620,00
45 Technik Servis   24,00 46 Technik Servis  133,44
47 Tecnik Servis   292,00 48 Orange Slovakia  0,79
49 Orange Slovaika 61,00  50  SPP  247,00 
51  T+T  73,98 52 INGSTAV Žilina   80,00
53  SSE  28,00 54 PD Predmier   51,72
55 Slovak Telecom   30,52 56 AUTO-IMPEX   614,26
57 T+T  902,74  58           BROS Computing  66,00
59 Technik Servis 42,00 60 T+T 681,10
61 Andrej Jakubík 194,00 62 ASIO-SK 78,00
63 Orange Slovakia 61,00 64 INGSTAV Žilina 80,00
65 SPP 95,00 66 Orange Slovakia 64,87
67 Orange Slovakia 49,50 68 PD Predmier 51,72
69 T+T 74,54 70 Slovak Telecom 33,01
71 Kooperativa 89,62 72 SSE 28,00
73 Kooperativa 33,59 74 Ing. Peter Babic 752,40
75 T+T 901,43 76 PD Predmier 51,72
77 T+T 151,12 78 SEVAK 58,04
79 Technik Servis 139,44 80 PD Predmier 65,00
81 Nelson Services 20,06 82 SPP 40,00
83 INGSTAV Žilina 80,00 84 Orange Slovakia 18,08
85 Orange Slovakia  54,16 86 ESET  44,75
87 Slovak Telecom  32,29 88 BROS Computing  24,60
89 SSE  28,00 90 T+T  900,47
91 T+T 61,57 92 Nelson Services 196,74
93 ZŠ s MŠ 1 350,00 94 EPA Konzult 500,00
95 Edenred Slovakia 703,44 96 SEVAK 180,70
97 BROS Computing 50,00 98 SPP 37,00
99 INGSTAV Žilina 80,00 100 Orange Slovakia 0,74
101 Orange Slovakia 46,00 102 Orange Slovakia 8,99
103 SSE 28,00 104 PD Predmier 81,36
105 T+T 103,23 106 Generali poisťovňa 778,00
107 Generali poisťovňa 399,00 108 Miroslava Angyalová   342,05
109 Slovak Telecom 29,33 110 DATATRADE 58,56
111 KEO 13,50 112 T+T 123,13
113 T+T 1 348,82 114 PD Predmier 32,40
115 Orange Slovakia 8,99 116 Orange Slovakia 46,00
118 Orange Slovakia 0,36 119 Martin Mištrík 129,20
120 SPP 37,00 121 INGSTAV Žilina 80,00
122 Slovak Telecom 29,52 123 Eva Gežová Univerzál 865,96
124 Ing.Mária Weberová 35,88 125 SSE 28,00
126 SSE 113,00 127 SSE 149,00
128 SSE 47,00 129 SSE 1 567,00
130 SSE 933,00 131 Obec Súľov-Hradná 798,40
132 WebHouse 75,17 133 T+T 251,86
134 Wolters Kluxer 75,00 135 T+T 908,96 
136 Kooperativa 33,59  137 Kooperativa  89,62
138  PD Predmier 32,40  139 PD Predmier   51,72
140 T+T 90,29 141 G+G 78,84
142 SPP 77,00 143 INGSTAV Žilina 80,00
144 Orange Slovensko 46,00 145 Orange Slovensko 8,99
146 Váhostav-Prefa 357,73 147 T+T 47,54
148 PD Predmier 51,72 149 Slovak Telecom 29,33
150 Miroslav Šamaj 408,00 151 SSE 28,00
152 SPP 225,95 153 PD Predmier 51,72
154 T+T 905,31 155 Váhostav-Prefa 753,34
156 T+T 78,75 157 T+T 83,95
158 Edenred Slovakia 692,63 159 Milcoln 695,36
160 Eurosam 284,40 161 INGSTAV Žilina 80,00
162 ICOM Plus 13,28 163 Technik Servis HB 163,20
164 SPP 238,00 165 SEVAK 217,93
166 Mesto Bytča 81,68 167 Orange Slovensko 0,36
168 Orange Slovensko 46,00 169 Orange Slovensko 8,99
170 SSE 28,00 171 PD Predmier 56,52
172 Slovak Telecom 30,64 173 Kníhkupectvo Anna 74,50
174 Slovak Telecom 17,56 175 PD Predmier 105,48
176 T+T 915,78 177 T+T 480,96
178 KEO 13,50 179 T+T 110,26
180 JAMEX 355,36 181 CART Print 4,60
182 WOOD JP 211,12 183 Kníhkupectvo Anna 374,99
184 ICOM PLUS 13,28 185 Miroslav Bachorík 126,84
186 Andrej Jakubík 234,00 187 SPP 393,00
188 Orange Slovensko 0,72 189 Orange Slovensko 46,00
190 Orange Slovensko 8,99 191 INGSTAV 80,00
192 Energy Trans 165,31 193 Dušan Pinčík 660,00
194 Panta Rhie 379,80 195 ZNAK 240,00
196 Peter Jurík LISA 27,88 197 Slovak Telecom 32,05
198 KEO 216,32 199 Šmárik Milan 50,00
200 SEVAK 322,61 201 SSE 28,00
202 Kooperativa 89,62 203 Kooperativa 33,59
204 Slovak Telecom 27,71 205 Stavo Artikel 5 685,84
206 PD Premier 43,44 207 Stavo Artikel 3 550,50
208 RIPLAST 2 300,00 209 RIPLAST 500,00
210

T+T

30,94 211 T+T 902,86
212 T+T 89,56 213 RIPLAST 360,58
214 RIPLAST 2 300,44 215 JLM Consulting 500,00
216 Ing. Peter Babic 1 504,80 217 SPP 463,00
218 INGSTAV 80,00 219 INPROST 67,60
220 T+T 117,86 221 Stavo Artikel 3 151,62
222 Technik Servis HB 533,10 223 PD Predmier 51,72
224 SEVAK 77,75 225 Orange Slovensko 1,44
226 Orange Slovensko 46,00 227 Orange Slovensko 8,99
228 Martin Balúch 65,20 229 SSE 28,00
230 Slovak Telecom 32,14 231 T+T 1 327,53
232 T+T 100,74 233 Obec Štiavnik 938,18
234 Eva Gežová Univerzál 682,33 235 RIPLAST 86,86
236 Andrej Jakubík 368,00 237 Slovak Telecom 27,71
238 Prima Banka 44,82 239 Stavo Artikel 84,52
240 INGSTAV 80,00 241 Orange Slovensko 50,00
242 Orange Slovensko 8,99 243 Slovak Telecom 31,06
244 Ing. Peter Babic 922,40 245 SPP 156,16
246 Slovak Telecom 27,71 247 SEVAK 220,13
248 SSE 198,27 249 SSE 3,50
250 SSE 3,98  251 SSE  70,96 
252 T+T  897,62  253 T+T  123,13 

 

FAKTÚRY za rok 2014:

Por.č. Dodávateľ Suma Por.č. Dodávateľ Suma
       1       SPP 655,00 2 Pavol Halanda                                         70,00
3 BROS 67,80 4 EDENRED SLOVAKIA 427,56
5 SAMNET 32,86 6 KEO 13,50
7 TECHNIK SERVIS                    319,15 8 AUTO-IMPEX 615,52
9 T+T 62,39 10 SSE 59,00
11 SSE 143,00 12 SSE 113,00
13 SSE 31,00 14 SSE 1 049,00
15 SSE 2 183,00 16 Kníhkupectvo ANNA 67,90
17 PD Predmier 51,72 18 T+T 52,93
19 Ing. Peter Babic 834,80 20 ORANGE SLOVENSKO 65,14
21 SPP 635,00 22 TECHNIK SERVIS 58,08
23 KEO 13,50 24 Komunálna poisťovňa 249,35
25 Miroslav Šamaj 249,60 26 Ing. Ďuriš-vzdelávacie centrum 9,50
27 Slovak Telecom 31,58 28 Kooperativa 33,59
29 Kooperativa 89,62 30 BROS 216,00
31 KEO 13,50 32 ELEKTROSLUŽBA 390,10
33 T+T 1 320,42 34 WebHouse 14,75
35 Centrálna nezisk.spoločnosť 149,00 36 EDENRED SLOVAKIA 631,50
37 ORANGE SLOVENSKO 70,99 38 Ing. Peter Babic 415,00
39 SPP 598,00  40  SOZA  20,40
 41  Slovak Telecom  32,11  42  Miroslav Kudelka  650,00
 43  Ing. Iva Kostková  180,00  44  SSE  31,00
 45  Milan Šmárik  65,00  46  PROST-Jaroslav Špičák  500,00
 47  T+T  880,28  48  Miroslav Bachorík PRIM  76,31
 49  TECHNIK SERVIS HB  74,78  50  TECHNIK SERVIS HB  268,80
 53  SLOVGRAM  33,50  54  Obec Súľov-Hradná  456,17
 55  KEO  13,50  56  Obec Kotešová  90,99
57 Ing. V. Rojko 2 023,15 58 Anton Smolka KOVOSA 1 284,00
59 SPP 328,00 60 Orange Slovensko 61,00
61 T+T 880,28 62 SEVAK 202,60
63 SSE 31,00 64 Slovak Telecom 29,52
65 BROS 34,63 66 Miroslava Angyalová 51,12
67 KEO 13,50 68 T+T 112,58
69 Stavo Artikel 279,24 70 Žák Štefan 84,00
71 JUDr. Pavel Tamáši 500,00 72 SPP 126,00
73 Orange Slovensko 61,15 74 PD Predmier 51,72
75 Stavo Artikel 78,25 76 Slovak Telecom 31,64
77 TECHNIK SERVIS HB 23,88 78 HUMA 390,83
79 T+T 886,79 80 Miroslav Bachorík PRIM 416,45
81 Kooperativa 89,62 82 Kooperativa 33,59
83 SSE 31,00 84 Eva Gežová UNIVERSÁL 277,10
85 Dušan Pinčík 1 400,00 86 MEVA-SK 363,60
87 PD Predmier 51,72 88 Andrej Jakubík 264,00
89 T+T 359,17 90 Energy Trans 76,61
91 Energy Trans 195,12 92 T+T 120,72
93 Stavo Artikel 34,20 94 Edenred Slovakia 662,09
95 SEVAK 67,91 96 Orange Slovensko 61,00
97 SPP 53,00  98 Ing. Peter Babic     535,00
99 Ing. Peter Babic 827,40 100 EPA Konzult 500,00
101 T+T 886,79 102 Slovak Telecom 29,33
103 SSE 31,00 104 INPROST 15,60
105 Stavo artikel 79,97 106 ESET 50,33
107 Viera Bryndziarová 193,60 108 Eva Gežová 383,94
109 Orange Slovensko 61,00 110 SPP 49,00
111 Sevak 170,84 112 DATATRADE 48,00
113 T+T 101,19 114 PD Predmier 51,72
115 SSE 31,00 116 Slovak Telecom 29,62
117 KEO 13,50 118 Generali poisťovňa 778,00
119 Generali poisťovňa 399,00 120 T+T 1 328,92
121 Elektroslužba-Pradeniak 57,92 122 Ing. Peter Babic 752,40
123 Stavo artikel 43,48 124 Obec Kotešová 187,93
125 PD Predmier 59,28 126 Andrej Jakubík 253,00
127 T+T 888,34 128 SPP 49,00
129 SSE 31,00 130 SSE 113,00
131 SSE 143,00 132 SSE 59,00
133 SSE 2 183,00 134 SSE 1 049,00
135 T+T 70,32 136 ORANGE SLOVENSKO 69,44
137 Obec Súľov-Hradná 692,03 138 PD Predmier 119,28
139 Slovak Telecom 29,58 140 WebHouse 75,17
141 Peter Putirka 266,50 142 Uniontex Trade 412,80
143 Uniontex Trade 405,00 144 PFH Predmier 3 531,60
145 Eva Gežová 140,03 146 SPP 101,00
147 ORANGE SLOVENSKO 62,82 148 Edenred Slovakia 449,75
149 Kooperativa 89,62 150 Slovak Telecom 29,53
151 Miroslav Šamaj 49,20 152 Kooperativa 33,59
153 SSE 31,00 154 T+T 891,39
155 KEO 13,50 156 T+T 112,50
157 PD Predmier 168,44 158 Eva Gežová 325,80
159 SPP 316,00 160 Orange Slovensko 62,05
161 Stavo artikel 118,08 162 Slovak Telecom 29,56
163 SEVAK 192,74 164 Technik Servis 68,26
165 SSE 891,39 166 T+T 891,39
167 KEO 13,50 168 PD Predmier 78,60
169 T+T 246,28 170 T+T 62,17
171 Ing. Peter Babic 938,40 172 Eva Gežová 325,80
173 Obec Kotešová 98,82 174 Edenred Slovakia 408,96
175 Obec Štiavnik 1 696,04 176 Peter Jurík LISA 27,88
177 Orange Slovensko 61,00 178 KEO 216,30
179 Technik servis 62,26 180 SSE 31,00
181 Slovak Telecom 29,33 182 Kooperativa 89,62
183 Wolters Kluwer 72,00 184 Eva Gežová-UNIVERZAL 293,40
185 Kooperativa 33,59 186 T+T 891,39
187 T+T 53,72 188 PD Predmier 51,72
189 T+T 466,18 190 Jozef Smrhola-OLYMP 711,88
191 Technik servis 99,61 192 SEVAK 64,62
193 SPP 337,00 194 INPROST 67,60
195 BROS 138,00 196 Martin Balúch 83,98
197 Orange Slovensko 63,64 198 PD Predmier 51,72
199 T+T 64,97 200 Eva Gežová-Univerzál 293,40
201 Krajské kultúrne stredisko 180,00 202 Slovak Telecom 29,65
203 SSE 31,00 204 PRIMA banka 39,96
205 T+T 891,39 206 Šamaj PLYNOSERVIS 94,80
207 Obec Súľov-Hradná 807,80 208 T+T 61,57
209 Andrej Jakubík 260,00 210 Obec Kotešová 115,43
211 Technik servis 81,00  212  Sportika Group  207,52 
213 Peter Valko DOPRAVA 70,20 214 Ing. Peter Babic 752,40
215 Orange Slovensko 61,87 216 Šamaj Plynoservis 30,00
217 Slovak Telecom 30,28 218 SEVAK 168,65
219 T+T 1 337,08 220 T+T 151,13
221 SPP 631,77 222 SSE 18,56


FAKTÚRY rok 2013:

Por. číslo Dodávateľ Suma Por. číslo Dodávateľ Suma
1 Inprost 52,00   31 CNS         149,00
2 SPP 650,00 32 SOZA 20,40
3 Samnet 32,86 33 Poradca 10,50
4 Edenred Slovakia 639,90 34 WebHouse 14,75
5 SSE 159,00 35 CONNECT 23,76
6 SSE 1 087,00 36 BROS Computing 40,00
7 SSE 2 793,00 37 Nádacia F.A.Hayeka     45,00 
8 SSE 36,00 38 KEO 13,50
9 SSE 112,00 39 Orange Slovensko 59,90
10 SSE 32,00 40 SPP 594,00
11 Inprost 73,90 41 Vojtech Zrebný 497,00
12 MEVA-SK 327,60 42 T+T 866,72
13 KEO 13,50 43 Nelson Services 20,07
14 Nelson Services 20,07  44  Slovak Telecom  29,92
15 T+T 26,47  45 Andrej Jakubík  202,00
16 KEO 13,50  46  SSE  32,00
17 Technik Servis 281,40  47  KEO  13,50
18 SPP 630,00  48  Elektroslužba-Pradeniak  74,10
19 Orange Slovensko 66,32  49  Peter Ballo-AB štúdio  28,06
20 KEO 13,50  50  KEO  13,50
21 GENERALI pois?ov?a 622,98  51  Kooperativa  33,59
22 Komunálna pois?ov?a 249,35  52  Kníhkupectvo Anna  73,13
23 SPORTIKA SK 80,00  53  Anton Baláž  702,00
24 T+T 866,72  54  Orange Slovensko  60,04
25 Anton Baláž 972,00  55  SPP  325,00
26 Slovak Telecom 30,47  56  SEVAK  160,98
27 Kooperativa 33,59  57  EDENRED Slovakia  639,90
28 Kooperativa 89,62  58  Slovak Telecom  29,99
29 Obec Sú?ov-Hradná 81,00  59  T+T  94,67
30 Obec Sú?ov-Hradná            385,14  60  Po?nohos.družstvo  51,72
61 T+T 866,72 66 SLOVGRAM 33,50
62 Inštitút jazykov a vzdel. 56,00 67 EPA KONZULT 500,00
63 SSE 32,00 68 ORANGE SLOVENSKO 59,90
64 T+T 26,47 69 PD Predmier 65,00
65 KEO 13,50 70 JUDr. Pavel Tamáši 500,00
71 SPP 125,00 72 T+T 84,09
73 Technik servis 80,06 74 PD Predmier 47,58
75 Slovak Telecom 29,92 76 T+T 866,72
77 JTF partnership 221,64 78 SSE 32,00
79 Kooperativa 89,62 80 T+T 279,98
81 R.M.Agency 60,00 82 PORADA 8,90
83 T+T 92,90 84 T+T 120,98
85 PD Predmier 51,72 86 Ing.Daša Tupá - KATY 72,00
87 EDUCAPLAY 162,05 88 JTF partnership 73,16
89 SPP 53,00 90 ORANGE SLOVENSKO 59,90
91 PD Predmier 84,78 92 HUMA 156,29
93 Slovak Telecom 29,92 94 SSE 32,00
95 T+T 871,08 96 BROS 48,60
97 Mesto Bytča 21,02 98 Ing.M.Weberová 3 497,40
99 Ing.M.Weberová 3 497,40 100 BROS 1 629,60
101 V.Pradeniak ELEKTROSLUŽBA 12 426,50 102 BROS 88,56
103 GENERALI Poisťovňa 431,10 104 EDENRED Slovakia 660,29
105 ORANGE Slovensko 59,90 106 SPP 49,00
107 PD Predmier 51,72 108 SEVAK 63,52
109 T+T 102,53 110 Peter Ballo 139,20
111 SEVAK 180,70 112 Slovak Telecom 29,92
113 SSE 32,00 114 T+T 875,43
115 KEO 13,50 116 DATATRADE 48,00
117 OcÚ Kotešová 190,93 118 T+T 96,30
 119  Ing. Peter Babic 1 504,80  120  PD Predmier
51,72
121 Obec Štiavnik 1 745,58 122 SPP 49,00
123 SSE 112,00 124 SSE 36,00
125 SSE 2 793,00 126 SSE 1 087,00
127 SSE 159,00 128 SSE 32,00
129 Orange Slovensko 59,90 130 Slovak Telecom 29,92
131 WEBHOUSE 75,17 132 IURA EDITION 69,60
133 Kooperativa 33,59 134 Kooperativa 89,62
135 T+T 1 313,13 136 T+T 70,54
137 PD Predmier 189,84  138  Dekoravia 1 998,98 
 139 ORANGE Slovensko 59,90  140 Obec Súľov-Hradná 681,10
 141 SPP  101,00  142 Technik servis HB 59,52
 143 HUMA  297,00  144 SLOVAK TELECOM 29,92
 145 T+T   875,43 146 GENERALI Slovesnko 436,64
 147 SSE  32,00  148 KEO 54,90
 149 BROS  35,40  150 T+T 99,00
 151 PD Predmier  51,72  152 Vojtech Zrebný 264,00
 153 Peter Galo  700,00  154 Technik servis HB 104,10
 155 Miroslava Angyalová  499,96  156 Miroslav Šamaj 138,00
 157 EDENRED Slovakia  244,01  158 Ing. Peter Babic 752,40
 159 ORANGE Slovensko  59,90  160 SPP 314,00
161   Miroslava Angyalová 312,77  162 KEO 13,50
163  PD Predmier  65,00  164 T+T 881,45
165  SSE  32,00  166 SLOVAK TELECOM 30,55
167  SEVAK  226,69  168 BROS 48,60
 169 Milan Šmárik  80,00  170 Peter Dlhopol?ek 1 390,00
 171 STAVO J+M  997,92  172 ASIO-SK 68,40
 173 T+T  94,67  174 Technické služby 120,00
175  T+T  39,71  176 PD Predmier 177,36
177  MIroslav Šamaj  282,00  178 Milan Vakula 3 528,00
 179 EDENRED Slovakia  407,16  180 ORANGE Slovensko 59,90
 181 Juraj Gajdošík  389,00  182 Obec Súľov-Hradná 316,15
 183 SLOVAK TELECOM  29,92  184 Peter Jurík-LISA 27,88
 185 T+T  881,45  186 KEO 193,63
 187 SSE  32,00  188 Eva Gežová UNIVERZÁL 499,69
 189 T+T  106,61  190 PD Predmier 51,72
 191  ORANGE Slovensko 68,99   192 Miroslav Šamaj 51,00 
193   Nelson Services 20,07  194 INPROST 52,00
 195  SPP 615,00   196 Kooperativa 89,62
 197  Kooperativa 33,59  198  SSE 32,00 
  199   Milan Šmárik 50,00    200  Slovak Telecom 31,24
 201  T+T 881,45    202  KKS 260,00
  203   Martin Balúch 156,04  204 JUDr. Pavel Tamáši 500,00
 205  OcÚ Kotešová 188,69  206 PD Predmier 51,72
 207  SEVAK 90,90  208 T+T 64,83
 209  T+T 372,96   210  Icom Plus 15,94
 211  Orange Slovensko 65,46   212 Slovak Telecom 32,71
213 T+T 1 317,64 214 SEVAK 156,60
215 SSE 73,00 216 SSE 49,94
217 SSE 1,94 218 SSE 12,30
219 Prima Banka 39,96      

  

Faktúry rok 2011:
Por. číslo Dodávateľ         Suma v € Por. číslo Dodávateľ Suma v €
1 SSE 68,00 29 T+T 57,24
2 SSE 2 555,00 30 ELEKTROSLU�BA 201,27
3 SSE 120,00 31 Generali Slovensko 622,98
4 SSE 164,00 32 RVC Martin 5,90
5 SSE 29,00 33 SPP 497,00
6 SPP 544,00 34 T+T 859,88
7 SSE 778,00 35 Technik Servis HB 113,41
8 Lantastik 150,00 36 Ing.?ubica Feníková 400,00
9 MARO 65,00 37 ORANGE SLOVENSKO           59,99
10 KEO 13,42 38 Slovak Telecom 30,18
11 EDENRED Slovakia 558,76 39 SSE 29,00
12 Technik Servis H 343,56 40 WebHouse 19,92
13 Jozef Butko 519,00 41 Ing. Peter Babic 596,00
14 Nelson Services 21,12 42 T+T 54,53
15 ORANGE SLOVENSKO 60,64 43 PD Predmier 68,28
16 KEO 13,42 44 Nelson Services 313,37
17 SPP 527,00 45 EDENRED Slovakia 587,96
18 T+T 1 291,82 46 KUBO Jakub Pra�enica 600,00
19 Kooperativa 89,62 47 KUBO Jakub Pra�enica 175,00
20 Kooperativa 33,59 48 SOZA 20,40
21 Komunálna pois?ov?a          249,35 49 SPP 272,00
22 SAMNET 32,86 50 ORANGE SLOVENSKO 61,70
23 Slovak Telecom 30,89 51 SEVAK 148,80
24 SSE 29,00 52 Miroslav Šamaj 23,76
25 Technik Servis HB 30,24 53 T+T 859,88
26 RVC Martin 8,00 54 Slovak Telecom 29,92
27 Mevako 92,40 55 KEO 13,42
28 PD Predmier 51,72 56 SSE 29,00
57 Ing.Pavol Kohajda 19,90 73  Obec Štiavnik 1 547,80 
58 T+T 26,47 76   Vincent Krško 1 600,00 
59 SEVAK 86,40 95   Vincent Krško 1 000,00 
60 T+T 65,75  97  SSE 2 555,00 
    121 Vincent Krško 4 420,00

FAKTÚRY ROK 2012:    

Por.číslo Dodávateľ                Suma Por.číslo Dodávateľ                Suma
1 S  27,00 39  OMES  160,92
2 SSE 150,00 40  SSE  30,00
3 SSE 70,00  41  Telecom  30,92
4 SSE  963,00  42  Penzión Royal  314,00
5 SSE 2637,00  43  Dáša tupá - KATY  91,51
6 SSE 30,00  44  SEVAK  71,56
7 SPP 672,00  45  Jozef Butko  558,00
8 SAMNET 32,86  46  Technik - servis       156,00
9 Edenred Slovakia s.r.o. 599,04  47  Jozef Kozák  61,01
10 Elektroslu�ba - Pradeniak 626,28  48  Technik - servis  62,62
11 T+T, a.s. 13,24  49 Edenred  565,06
12 MEVAKKO,s.r.o. 237,60  50 Orange  60,22
13 KEO,s.r.o. 13,42  51 SPP  336,00
14 KEO,s.r.o. 50,57  52 SSE  30,00
15 Kníhkupectvo ANNA 50,00  53 T+T,a.s.  138,07
16 Obec Sú?ov - Hradná 357,57  54 P?H Predmier  51,72
17 Ing. Peter Babic 90,00  55 T+T,a.s.       868,91 
18  TECHNIK servis HB  316,61  56 SEVAK  162,07
19 SPP 651,00  57 Slovak Telecom  35,74
20  Jozef Butko  360,00  58 Bros Computing  17,60
21 Komunálna pois?ov?a 249,35  59 KEO, s.r.o.  13,42
22 Kooperativa 33,59  60 T+T,a.s.  26,47
23 Kooperativa 89,62  61 Slovgram

 33,50

62 Aladin 131,40 148 Edenred 580,50 
63 SPP 129,00 149  Elema 216,00 
64 SSE 30,00 150 Orange  59,90 
65 Obec Sú?ov-Hradná 345,59 151   SPP 324,00 
66 Orange 59,90 152  SEVAK 

208,07 

67 Ing. Peter Babic 773,30 153 Andrej Jakubík  309,00 
68 PD Predmier 51,72 154 T-Com  29,92 
69 VIFO-Bechný 150,00 155  T+T  859,05 
70 T+T,a.s. 88,98 156 SSE  30,00 
71 Slovak Telecom 33,43 157 Technik servis  47,60 
72 T+T,a.s. 868,91 158 Technik servis  108,30 
73 Kooperativa 89,62 159  T+T  39,71 
74 Kooperativa 33,59 160  OcÚ Kotešová 83,06 
75 Peter Ballo 126,00 161 Bryndziar 370,00 
76 T+T,a.s. 170,53 162  Pavel Tamáši 1250,00 
77 Dušan Pin?ík  640,00 163  Obec Sú?ov-Hradná 349,68 
78 T+T,a.s.  103,56 164 Miroslav Šamaj  72,00 
79 Ing. ?ubica Feníková  400,00 165  Miroslav Šamaj  282,00 
80 Nelson Service  20,07 166   T+T 195,58 
81 Šamaj Miroslav  132,60 167  T+T 859,05 
82 TechnikService  421,70 168  LISA 27,88 
83 Obec Štiavnik  1442,10 169   PD Predmier 95,16 
84 P?H Predmier  51,72 170   T-Com 29,92 
85 Ing. Dáša Tupá - KATY  120,96 171  Orange 68,54 
86 SPP  54,00 172  SSE 30,00 
87 T+T,a.s.  868,07  173  Aqua Defekt 368,64 
88 Orange Slovensko  59,90  174 T+T  197,97 
89 T+T,a.s.  90,60 175  Kooperativa 89,62 
90 T-Com  39,30 176  Kooperativa 33,59 
91 Technik Service  66,00  177  Pavol Halanda 100,00 
92 Špalek Rastislav   34,50 178  Ing.Jozef Strma  250,00 
93 SSE  42,71 179  JUDr.Igor Kršiak  35,00 
94  SSE  366,61 180  T+T  92,90 
95  SSE  4,66  181 IURA EDITION 
96  SSE  29,92  182 Andrej Jakubík  67,00 
97  SEVAK  49,29  183 Peter Pradeniak  5054,80 
98 Edenred 598,78  184 Peter Pradeniak  1300,00 
99 Orange 59,90 185  Ing.?ubomír Bechný 7,00 
100 SEVAK  155,51   186   SPP 610,00 

101

SEVAK 51,18   187   Orange 59,90 
102 SPP 50,00  188  R.M.Agency 70,00 
103 T-Com 43,69   189   T+T 97,65 
104 T+T,a.s. 859,06  190  PD Predmier 51,72 
105 SSE 30,00  191  Slovak Telecom 30,34 
106 SSE 2637,00  192  T+T 862,05 
107 SSE 963,00  193  SSE 30,00 
108 SSE 70,00  194  Vojtech Zrebný 230,00 
109 SSE 150,00  195  KEO 172,16 
110 SSE 27,00  196  Geod.a kart.ústav 9,00 
111 KEO 13,42  197  Zdenko Chupá? 45,44 
112 Kooperativa 33,59  198  T+T 137,14 
113 T+T,a.s. 26,47  199  Profi stavebniny 21,00 
114 OcÚ Kotešová 185,79  200  Peter Pradeniak 248,96 
115 T+T,a.s. 132,64  201  Zdenko Chupá? 16,80 
116 Obec Sú?ov-Hradná 378,96  202  Slovak Telecom 6,00 
117 Peter Pradeniak 144,20   203   OcÚ Kotešová 110,80 
118 PD Predmier 95,16   204   Ing.Dáša Tupá 101,46 
119 Orange 59,90   205   SEVAK 71,19 
120 SPP 50,00   206  ?ubo Bechný  50,00 
121 T+T,a.s. 1288,58  207  Ing.Peter Babic 60,00 
122 WebHouse 75,17  208  Ing.Peter Babic 1666,60 
123 T-Com 30,58  209 Orange Slovensko  64,90 
124 SSE 30,00  210  T+T 1293,07 
125 Generali 431,10  211  Mesto Byt?a 80,69 
126 PD Predmier 51,72  212  SSE 6,94 
127 T+T,a.s. 65,10   213   SSE 19,22 
128 Kooperativa 89,62  214  SSE 258,12 
129 DATATRADE 48,00   215   SSE 120,71 
130 UNIONTEX TRADE 282,85   216   SSE 2,26 
131 Eva Ge�ová 729,32  217  Slovak Telecom 29,92 
132 ?ubomír Šichman 248,64  218  SEVAK 201,50 
133 Ing. Peter Babic 828,30  219  Prima Banka 39,96 
134 Ing. Peter Babic 75,00   220   SPP 471,21 
135 Orange 64,48      
136 Profi stavebniny 38,40      
137 T-Com 29,92      
138 T+T,a.s. 859,06      
139 SSE 30,00      
140 SPP 104,00      
141 Aladin,s.r.o. 96,00      
142 Peter Pradeniak 88,00      
143 Zdenko Chupá?-MAPE 25,20      
144 PD Predmier 51,72      
145 T+T,a.s. 98,74      
146 Aladin,s.r.o.

30,00

     
147 Ing. Peter Babic 600,00