Aktuality 


 

 

 

 • Spevácky zbor Žaburienky v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 1.1.2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Jablonovom ... pozri plagát

 

 • Obecný úrad Jablonové spolu s Obecným zastupiteľstvom organizoval dňa 4.12.2016 mikulášske popoludnie ... pozri fotoalbum

 

 • V dňoch 25. a  26.11.2016 sa v spolupráci s firmou T+T v obci uskutoční zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a nadrozmerného odpadu ... pozri nové triedenie odpadu

 

 • Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom

 

 • Dňa 15.10.2016 Obecný úrad v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom poriadal posedenie s dôchodcami ... pozri fotoalbum

 

 

 • Obecný úrad spolu s Obecným zastupiteľstvom  poriadal dňa 1. - 2. októbra 2016 tradičnú výstavu produktov z polí a záhrad ... pozri fotoalbum

 

 

 

 • Dňa 23.6.2016 bola ocenená naša knihovníčka p. Mária Balážová ... pozri viac

 

 • Obecný úrad Jablonové poriadal dňa 28.5.2016 pre deti MDD ... pozri fotoalbum

 

 

 • Obecný úrad Jablonové organizoval dňa 8. mája 2016 oslavu Dňa matiek ... pozri fotoalbum

 

 • Obecný úrad Jablonové  organizoval  dňa 29.4.2016 "Stavanie obecného mája" s májovou veselicou ... pozri fotoalbum

 

 


 • Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové sa prvý krát uchádza o dve percentá z Vašich daní ... pozri viac

 

 • 6. februára 2016 sa v obci konal fašiangový sprievod, ktorý zorganizoval TJ Jablonové ... pozri aktuality TJ

 

 • Dňa 30.1.2016 sa v obci konal 3. ročník Jablonovskej zabíjačky ... pozri fotoalbum

 

 

 • Obecný úrad Jablonové a TJ Jablonové poriadal dňa 30.12. 2015  VI. ročník obecného futbalového turnaja o pohár starostu ... pozri fotoalbum

 

 • Detský spevácky zbor Žaburienky v spolupráci s Obecným úradom Jablonové poriadal 27.12.2015 Vianočný koncert ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 11. decembra 2015 o 19.00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 

 • Obec Jablonové poriadala dňa 6. decembra 2015 mikulášske popoludnie pre naše deti ... pozri fotoalbum

 • Dňa 25. októbra 2015 obec Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom poriadala posedenie s dôchodcami ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 17. októbra 2015 obec poriadala púť do Marianky ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 3. - 4. októbra 2015 sa v obci uskutočnil 11. ročník výstavy úrody, súčasťou bola i ochutnávka bylinkových čajov ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 18.9.2015 o 19.00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Vydaná interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

 

 • Dňa 26.6.2015 o 19.30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Dňa 15. a 16. mája 2015 sa v areáli materskej školy v Jablonovom konal farský víkend pre deti a mládež, ktorý poriadali školské sestry de Notre Dame ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 15.5.2015 o 19.30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Obec Jablonové pri príležitosti MDD organizovala pre deti vo veku od 3 do 13 rokov dňa 30. mája 2015  "rozprávkové dopoludnie"  ... pozri fotoalbum

 

 • Obecný úrad Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom organizoval oslavu Dňa matiek, ktorá sa konala 10. mája 2015 ... pozri fotoalbum

 

 • Schválené VZN č. 4/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Jablonové, ktoré je zverejnené v lehote od 18.5.2015 do 1.6.2015

 

 • Schválené VZN č. 5/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp, ktoré je zverejnené v lehote od 18.5.2015 do 1.6.2015

 

 

 • Dňa 24.4.2015 o 19.30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Obec Jablonové poriadala dňa 1. mája 2015 stavanie obecného mája ... pozri fotoalbum

 

 • Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade vyberáme daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2015, v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod., v stredu do 17.00 hod.

 

 • Dňa 27.2.2015 o 17.00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Dňa 20.2.2015 o 17.00 hod. sa uskutoční 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • V dňoch 30. a 31. januára 2015 sa v Jablonovom konala obecná zabíjačka ... pozri fotoalbum

 

 • Dňa 9.1.2015 o 17.00 hod. sa uskutoční 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Vážení občania opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme si svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili ... novoročný príhovor starostu obce

 

 • Dňa 28.12.2014 Obecný úrad Jablonové v spolupráci s Telovýchovnou jednotou poriadal  5. ročník turnaja o pohár starostu  na viacúčelovom ihrisku ... pozri fotoalbum

 

 

 • Pozvánka na divadelné predstavenie od J.B.P. Moliere Oklamaný manžel, ktoré sa uskutoční 4.1.2015 v KD Jablonové

 

 

 • Dňa 12.12.2014 o 19.00 hod. sa uskutoční 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstsva ... pozri program

 

 • Obecný úrad Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom organizoval dňa 7.12.2014 Mikulášske popoludnie ... pozri fotoalbum

 

 

 • Dňa 23.11.2014 o 14.00 hod. sa uskutoční 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jablonovom ... pozri program

 

 • Naša monografia o obci bola prezentovaná na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka na Inchebe v Bratislave ... pozri viac

 

 • Redakcia farského časopisu Ratolesť ako aj farnosť Veľké Lovce vydali časopis, ktorý je z veľkej časti venovaný spomienke na nášho rodáka  Mons. Karola Krajčiho ... tu pozri

 

 • Dňa 6.11.2014 o 17.00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... pozri program

 

 • Obecný úrad v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a Krajským kultúrnym strediskom v Žiline organizoval dňa 26.10.2014 nedeľné stretnutie s dôchodcami ... pozri fotoalbum

 

 • Okresný úrad Bytča oznamuje občanom, že na novozriadenom pracovisku odbor živnostenského podnikania bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z obchodného registra SR ... pozri kontakt

 

 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a na poslancov OZ - voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 

 • Obecný úrad Jablonové organizoval dňa 11.10.2014  pri príležitosti 5. výročia úmrtia nášho rodáka Mons. ThLic. Karola Krajčiho spomienkový zájazd do Veľkých Loviec ... pozri fotoalbum

 

 • V mesiacoch august až september 2014 sa v rámci protipovodňových opatrení vyčistil celý tok Hradňanky, práce vykonávali aktivačný pracovníci ... pozri fotoalbum

 

 

 • Dňa 27. - 28. 9. 2014 sa v obci uskutočnil 10. ročník výstavy úrody, súčasťou výstavy bola aj ochutnávka bylinkových čajov ... pozri fotoalbum

 

 • Obecný úrad poriadal dňa 20.9.2014 púť na Velehrad ... pozri fotoalbum

 

 

 • V obci sa umiestnili nové farebne rozlíšené nádoby na separovnaý zber ... pozri viac

 

 • Obec Jablonové sa zúčastnila dňa 12.7.2014 v Dlhom Poli na súťaži "Babka varila a radila" z receptov Bytčianskej doliny, kde naše družstvo postúpilo do záverečného finále v Žiline ... pozri fotoalbum

 

 • Obecný úrad Jablonové v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizoval dňa 31.5.2014 MDD ... pozri fotoalbum

 

 • Obecný úrad v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom  organizoval dňa 11. mája 2014 Deň matiek ... pozri fotoalbum

 

 • Na slávnostnom vyhodnotení 8. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2013 v Krajskej knižnici v Žiline udelili dňa 23.4.2014 pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv ocenenie Kniha Horného Považia 2013 v kategórii odborná literatúra "Monografii  obce Jablonové 1268 - 2013" s počtom hlasov 561.

 

 • Obecný úrad v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom organizoval 30.4.2014 STAVANIE OBECNÉHO MÁJA s májovou veselicou ... pozri fotoalbum

 

 • Od 1. apríla 2014 sa v obci vyberá daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2014

 

 • Dovoľujeme si touto formou upozorniť na účinnosť novely zákona o cestnej premávke, ktorá s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä chodcov, platí od začiatku kalendárneho roka 2014 novela, kde majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chnániť  sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

 

 • Obecný úrad Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a Krajským Kultúrnym strediskom v Žiline poriadali dňa 1. februára 2014 v areáli kultúrneho domu  "PRVÚ JABLONOVSKÚ ZABÍJAČKU" ... pozri fotoalbum

 

 • Na úvod môjho novoročného príhovoru mi dovoľte vyslovil jedno úprimné ľudské želanie - nech nový rok 2014 patrí medzi tie roky vášho života, ktoré budete vždy hodnotiť ako roky úspešné a šťastné ... novoročný príhovor starostu obce

 

 • Dňa 29.12.2013 Obec Jablonové v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Jablonové poriadala na viacúčelovom ihrisku 4. ročník turnaja o pohár starostu obce ... pozri výsledky a fotoalbum

 

 

 • Obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom poriadal dňa 8.12.2013 pre deti Mikulášske popoludnie ... pozri fotoalbum.

 

 • Dňa 26.10.2013 Obec Jablonové v  spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci a pri 95. výročí narodenia Mons. Justína Beňušku slávnostne uviedli do života monografiu Jablonové 1268-2013 ... pozri video

 

 • Obecný úrad Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom dňa 13.10.2013 pri príležitosti mesiaca úcty k starším poriadali tradičné Posedenie s dôchodcami ... pozri fotoalbum.

 

 • Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom uznesením č. 128/2013 zo dňa 20.9.2013 vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce .... pozri viac

 

 • V dňoch 5. a 6. 10. 2013 sa v kultúrnom dome v Jablonovom  uskutočnila už tradičná výstava ovocia a zeleniny ... pozri fotoalbum

 

 • V druhej polovici júna sa doplnili nové prvky na detské ihrisko

 

 • V mesiacoch máj a jún sa v obci modernizovalo verejné osvetlenie, kde sa vymieňali všetky svetelné body a hlavný rozvádzač.

 

 • Obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom organizoval MDD 1.6.2013 ..... pozri fotoalbum

 

 • Dňa  12. mája 2013 obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizoval oslavu Dňa matiek ... pozri fotoalbum

 

 • V mesiacoch apríl a máj sa v obci realizovalo predĺženie vodovodnej siete v ulici Pod Lánmi v dĺžke 290 m.

 

 • Obecný úrad v spolupráci s Telovýchovnou jednotou poriadal 29.12.2012- 3. ročník obecného futbalového turnaja o pohár starostu obce (pozri výsledky)

 

 • Obecný úrad spolu s Obecným zastupiteľstvom organizoval dňa 9. decembra 2012  Mikulášske popoludnie (pozri fotoalbum).

 

 • Vo štvrtok 1. novembra 2012 bol na miestnom cintoríne v Jablonovom posvätený nový kríž ako aj súsošie skladania z kríža. Za účasti veriacich akt posvätenia previedol miestny farár Mgr. František Cvacho v spolupráci s riaditeľom Biskupského úradu Mons. Michalom Balážom. Na posviacke bol prítomný aj zhotoviteľ súsošia rezbár Jozef Rakovan zo Štiavnika ako aj výrobca kríža Rastislav Randa st. (pozri fotoalbum)

 

 • Obecný úrad spolu s Obecným zastupiteľstvom organizoval dňa 21.10.2012 pri príležitosti mesiaca úcty k starším už tradične Posedenie s dôchodcami. (pozri fotoalbum)

 

 • V dňoch   29.9.2012 a 30.9.2012 v čase od 14.00 do 20.00 sa v sále kulkúrneho domu v Jablonovom uskutočnila každoročná výstava ovocia, zeleniny a ručných prác. (pozri fotoalbum)

 

 • V nedeľu 2. septembra sa v kultúrnom dome v Jablonovom konala Kinder diskotéka, ktorou deti a mládež ukončili letné prázdniny.

 

 • V sobotu 4.8.2012 sa uskutočnil  7. ročník súťaïže hasičských druïžstiev o PUTOVNÚ SKALU DHZ  Jablonové  a 1. ročník nočnej súťaže o POHÁR PiRKOŠOV na ihrisku pod Stráňou. 

 

 • Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a mládežníckym divadelným súborom usporiadali pri príležitosti MDD v pásme deti deťom  dňa 3. júna 2012 o 14.00 hod. divadelné predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký. Rovnaké predstavenie si pozreli aj dospelí a mládež o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu v Jablonovom. (pozri fotogalériu).

 

 • Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pripravil pre všetky mamičky a babičky  príjemne popoludnie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa konalo v nedeľu 20. 05. 2012 o 14.00 hod v kultúrnom dome v Jablonovom. (pozri fotoalbum)

 

 • Dňa 12. 05. 2012 sa konala slávnosť požehnania hasičskej zástavy pri príležitosti 85. výročia dobrovoľného hasičského zboru Jablonové.(pozri fotoalbum)

 

 • Dňa  04.03.2012 sa konal spomienkový zájazd do Žabokriek, pri príležitosti 1. výročia úmrtia Mons. Justína Beňušku (pozri fotoalbum).

 

 • V sobotu 03.03.2012 sa pred hasičskou zbrojnicou v Jablonovom uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičského auta Dobrovoľnému hasičskému zboru Jablonové za účasti významných hostí. (pozri fotoalbum)

 

 • Pre všetkých, ktorí majú chuť zabaviť sa a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie, sa každú stredu od 11.1.2012 v čase od 18.30 do19.30 koná tanečná hodina ZUMBY v sále kultúrneho domu v Jablonovom. Vstupné je 1,50 €.

 

 • Obecný úrad v mene Ochotníckeho divadelného súboru Jablonové Vás pozýva na divadelné predstavenie "INKOGNITO", ktoré sa uskutoční dňa 22.1.2012 o 14.00 a 18.00 hod. v sále kultúrneho domu v Jablonovom. Vstupné je 2 €.